Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 2. januar 2019

Af Kjeld Sørensen , Bogø Lokalråd
14. januar 2019 16:41


Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 2. januar 2019
Lokalrådet har afholdt bestyrelsesmøde den 2. januar 2019. Her kan du læse referatet.
Referat fra møde i Lokalrådet 2 Jan. 2019 hos Michael Olesen

Dagsorden:

1. Administrativt stormøde: Der er administrativt stormøde med Vordingborg kommune den 22 Jan. dem der kan deltager. Der vil blive mulighed for at drøfte nogle af de ting som ligger os på sinde, samt en snak om nærdemokrati.

2. Stier status: Troels Leighton indkalder til et møde med interessenter omkring en sti fra Skåningen til Møndæmningen, der er udarbejdet et fint materiale omkring projektet. Mødet forventes afholdt i Februar.

3. Status på kontakt med Trafik og park: Lis Hummel har fået aktindsigt i vores kommunikation med kommunen siden Nov 2015. På trods af ret meget snak, er vi endt op med en fartmåling på Grønsundvej, og et flyttet busstop med skur, det er langt fra tilfredsstillende, så vi må fortsætte arbejdet, og se om vi kan komme videre.

4. Maling af busskuret status: Lokalrådet har i flere omgange foreslået kostskolen at de kunne få nogle kreative elever til at male/dekorere busskuret, pt. er der en medarbejder på sagen. Vi ser om der er udvikling at spore, ellers må vi finde en anden muglighed.

5. Bosætnings kampagne: Troels Leighton arbejder på sagen, med en øget indsats på Face book med film m.m.

6. Tilflytter indsatsen (nye tilflyttere): Der er delt 10 velkomst kurve ud, og det var en god oplevelse.

7. jubilæumsår status: Der er samling omkring projektet som er ved at tage form, med mange involverede.

8. Dialogmøde 18 feb.2019: Lokalrådet sender invitation ud til aftenen, og samler spørgsmål til politikerne, udover de spørgsmål politikerne får på forhånd, vil der selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål på dagen. Info om aftenens program kommer sammen med invitationen til mødet.

9. Indkomne forslag: Ingen forslag.

10. Evt: Kjeld Sørensen tager kontakt med Dorte Brunø omkring de huse der er svære at finde på grund af manglende husnumre eller en finurlig placering. Problematikken er rejst i forbindelse med nødopkald, hvor det har været svært at finde en adresse. Troels Leighton prøver at udarbejde humoristisk materiale omkring det at køre med lys på cyklerne, klippe buske og hække, så man kan gå på fortovet samt sætte tydelige numre på husene, så udrykningsholdet kan finde en hvis det går skævt. Michael
prøver at illustrere.

sekretær
Kjeld Sørensen

Hent referatet i PDF her

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.