Bogø Kvase Lag

skibslaget til drivkvasen KARENs bevarelse

Drivkvase K.1054 KAREN af Bogø

Mød KAREN
Drivkvasen KAREN er bygget i Kalvehave i 1921, og har været hjemmehørende på Bogø fra 1969 til 1995, hvorefter den udgik af fiskeriet, og overgik til fritidsfartøj i København senere Svendborg. KAREN kom tilbage til Bogø i august 2015 som foreningsskib ejet af ’Bogø Kvase Lag – skibslaget til drivkvasen KARENs bevarelse’.


KAREN i Kalvehave

Båden blev oprindelig bygget som rent sejlfartøj (galease) med klyver, fok, storsejl og topsejl på stormast og luggersejl på mesanmasten. I 1926 blev båden forsynet med en 8 HK Dan-motor, og efterhånden ophørte brugen af sejlene. Da motoren blev installeret, ophørte drivvodsfiskeriet, og voddet blev trukket efter båden som trawl.


KAREN med sejl

KAREN er ført tilbage til oprindelig udseende, og fremtræder i sit ydre som perioden 1921 – 1926 da den var sejlførende drivkvase.
Drivkvasens mål er 22 x 8 x 3 fod + sænkekøl / 4 BRT / samlet sejlareal 55 m2 / hjælpemotor 14 HK 2 cyl. Yanmar diesel.


Net til tørre

Drivvodsfiskeri efter ål foregik i de indre danske farvande med et særligt fartøj, drivkvasen. Drivvoddet blev slæbt hen over bunden, udspilet fra bomme i skibets for- og agterstævn. Under fiskeriet trak man sænkekølen op, og båden drev sidelæns med vinden
Drivvodfiskeri var kendt i de tyske østersøegne fra middelalderen. Omkring 1870 søgte unge fiskere nye fiskepladser og kom til Smålandsfarvandet og Lillebælt, hvorfra det efterhånden spredtes til de sydlige danske farvande og alle danske fjorde. I tiden 1871-1906 indregistreredes 54 kvaser af tysk oprindelse, og i Danmark blev der bygget et stort antal – alene på Fejø over 60. I dag er kun en håndfuld tilbage med oprindeligt udseende, her iblandt KAREN der er en unik halvanden mands kvase.


Garn til tørre

KAREN blev i 2011 erklæret Bevaringsværdig af Danmarks Skibsbevaringsfond, for at sikre fartøjet som et varigt kulturminde, og båden har været medlemsfartøj i ”Træskibs Sammenslutningen – Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer ” (TS) siden 1998
Bogø Kvase Lags formål er fortsat at bevare og sejle drivkvasen KAREN under videst muligt hensyn til skibets kulturhistoriske værdi, så bevaringsværdigheden og den folkeoplysende formidling fastholdes - til glæde for alle på søfartsøen Bogø, og hvor KAREN ellers sejler hen.


KAREN 1930

Det primære sejladsområde er farvandene omkring Bogø fra Nyord til Fejø.


KAREN 1995 udgik af fiskeri


KAREN tilbage i Bogø Havn 2015. Foto: Heinrich Dick-Nielsen