Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den14. februar 2024

Af Benny Knudsen , Bogø & Farø Lokalforum
19. februar 2024 15:00


Referat fra bestyrelsesmøde i Bogø & Farø Lokalforum den14. februar 2024
Bogø & Farø Lokalforum har afholdt bestyrelsesmøde den 14. februar 2024. Her kan I læse referatet.
Bogø Lokalforum

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. februar 2024

Deltagere: Rikke Wulf-Andersen, Louise Falk Sydendal, Marc Vinnergård, Anders Klog og Benny Knudsen,

Fraværende: Thorstein Pjetursson, og Thine Toft

1. Kommunen har besluttet, at Skåningebroen skal ophøre som kommunal havn. Vi har i et høringssvar foreslået, at området ændrer status, så det bliver et kommunalt rekreativt område.
Inden der afholdes offentligt møde med politikerne, har vi taget initiativ til, at interessenterne, dvs. havneudvalg, jollelaug, skole, vinterbadere, kajakklub og lokalforum, mødes mandag den 4. marts 2024 kl. 19 i Forsamlingshuset.

2. Kommunen afholder velkomstarrangement for tilflyttere lørdag den 13. april 2024 kl. 13 i Pavillon K, Vordingborg. Arrangører af events opfordres til at sende reklamemateriale til kommunen.

3. I samarbejde med kommunens øvrige lokalfora afholdes dialogmøde med kommunalpolitikerne 23. maj 2024 kl. 19 i Den gule Stald, Kalvehave. Emnet er kommunens nærdemokratimodel. Alle er velkomne.

4. I forbindelse med kommunens sparerunde i henhold til det såkaldte råderumskatalog er der i forbindelse med Bogø kun en direkte konsekvens, nemlig en besparelse på kommunens køb af timer i private haller. Hvad det betyder for Idrætsforeningen og andre brugere af Bogø Idrætscenter må vise sig.

5. Situationen omkring Lærkereden er uafklaret. Det står fast, at kommunen har overkapacitet på børnepasningsområdet, og at der derfor skal lukkes en eller flere institutioner. Vi har sammen med Lærkeredens bestyrelse og mødregruppen fået en invitation til et møde med Børne- og ungeudvalget. Mødregruppen består af de af øens kvinder, der er på barsel, pt. 12 personer.

6. Udover Lærkereden rummer Skovvangen i øjeblikket en afdeling af Børnecentret Elnasminde på ca. 20 børn. Det har givet anledning til renovering og indretning af nye toiletter. Det er pt. planen, at ordningen skal ophøre i løbet af året.

7. Næste bestyrelsesmøde mandag den 11. marts 2024 kl. 18 hos Anders

Hent referat i PDF

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.