Alverdens Nyheder

Bogø Mølle optaget på UNESCO`s Verdensarvliste
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
29-09-2019 09:14


Bogø Mølle optaget på UNESCO`s Verdensarvliste. Foto Andreas Luskus

UNESCO´s Verdensarvskommision har offentliggjort de nye navne på listen – og her er Bogø Mølle kommet på listen i selskab med Taj Mahal (Indien), Babylon (Irak) og Vatnajökul (Island). ”Meget ærefuldt – men også meget fortjent” udtaler formandinden for Bogø Mølles Marketingsudvalg, Lilian Bahnehoff.

Udvælgelsen er sket på Verdensarvskomiteens 43. møde i Aserbajdsjans hovedstad Baku, afholdt fra 30. juni til 10. juli. Listen omfatter steder af stor kulturel og eller naturlig betydning og i alt 35 nomineringer blev taget op til vurdering, herunder den betagende Vatnajökull Nationalpark i Island, byen Jaipur i Indien, den forhistoriske by Bagan i Myanmar og de biodiversitetsrige Hyrkaniske skove i Iran – og så Bogø Mølle, hvor det er marketingsudvalget, der har udformet ansøgningen.

”Bogø Møllelaug har hele tiden haft den klare overbevisning at netop Bogø Mølle´s kulturelle og arkitektoniske værdier rækker langt udover det Bogø´ske lokalsamfund – men vores kontakt med de mange udenlandske besøgende viste os at det rent faktisk er en verdensarv, der ligger i Bogø Mølle” fortæller Lilian Bahnehoff, der som formandinde i marketingsudvalget har stået i spidsen for arbejdet med ansøgningen.

Og det har været et krævende arbejde, fortæller Lilian Bahnehoff. Ansøgningsformularen var særdeles krævende og meget udførlig. Således har udvalget været på studietur til både kongeriget Bhutan for at studere det 7.570 m høje bjerg Gangkhar Puensum på grænsen til Tibet, foruden Tubæk Mølle og Koldinghus.

”Men alt besvær er helt glemt nu” siger Lillian Bahnehoff ”Nu glæder vi os blot over at være kommet på UNESCOs verdensarvsliste og vil nu drøfte mulighederne for at kunne tage entre, da vi forventer at vi nu kommer langt over de 150 besøgende vi har haft i gennemsnit igennem de sidste år og derfor kan det blive nødvendigt med en udbygning af såvel cafemulighederne som toiletfaciliterne”.

Alverdens Nyheder har ingen intention om at have den mindste tilknytning til virkelige begivenheder og benytter sig af det pure opspind. Er der nogen form for lighed med virkelighedens personer og hændelser må det tilskrives rent held.


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.

Verdensnyhed i Bogø Kirke - Bikini-gudstjeneste
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
26-05-2019 13:02


Helena Vildskov fra Østerskovvej deltager i Bikini-gudstjenesten. Foto: Andreas Luskus

Alle kender til jule-, påske-, pinse og måske også spagetti-gudstjeneste, men nu i bestræbelserne på at skaffe flere kirkegængere lancerer Bogø Menighedsråd nu “Bikini-gudstjenesten”. “En ægte verdensnyhed, som kan få stor betydning for den danske folkekirke og som derfor får 55.000 kr. I støtte fra innovationsfonden” udtaler Kirkeminister Mette Bock (LA).

Ideen om at afholde Bikini- gudstjeneste opstod under Det Økumeniske Råds innovationsseminar i Brovst, hvor Bogø Menighedsråd deltog, for at få ideer til opfylde den strategiske målsætning om at forøge kirkegængerantallet med 150 % - svarende til et fremmøde på i alt 8 faste kirkegængere i gennemsnit - fremgår det af en artikel i tidsskriftet “Kirkens Fremtid”.

“Vi konstaterede under en workshop at bortset fra een mand - så er alle med tilknytning til Menighedsrådet - og kirken - herunder graveren - kvinder - hvilke også er tilfældet blandt de 4 nuværende faste kirkegængere og så fik vi ideen til at udnytte den fordel i form af at gennemføre bikini-gudstjenester” fortæller formandinden for menighedsrådets kirkegængerudvalg, Helena Vildskov fra Østerskovvej. “Ideen er at menighedsråd, kirkesanger, organist og præst er iført bikini og den enlige mand i menighedsrådet vil være iklædt Borat-kostumet - det nærmeste vi kan komme en mandlig bikini - på den måde er der jo balance i m/k- regnskabet, hvilket vi anser for vigtigt i disse me-too-tider” tilføjer hun med et smil.

Ideen har dog også visse udfordringer fortæller Helena Vildskov. Således skal der udvikles en speciel pibekrave, når der ikke er præstekjole og tilhørende krave at sætte den fast på - og desuden er der ganske forfærdeligt fodkoldt i kirken - hvilket vil være et arbejdsmiljømæssigt problem - specielt for kirkesangeren, der i givet fald vil have svært ved at nå de høje toner. Derfor er der blevet bevilliget 55.000 kr. Fra Innovationsfonden, dels til at designe bikinierne - et arbejde der varetages af Bogø Tekstillaug som allerede er begyndt at strikke og hækle på de første bikinimodeller, dels pibekraveophænget som udvikles af smeden og endelig udvikles der varme sandaler fra det lokale firma Aerowalking på Grønsundvej.

Første Bikinigudstjeneste er berammet til søndag efter Grundlovsdag , hvor der prædikes over temaet “Gud mildner luften for de klippede får” og menighedsrådet håber naturligvis på et stort fremmøde.

Alverdens Nyheder har ingen intention om at have den mindste tilknytning til virkelige begivenheder og benytter sig af det pure opspind. Er der nogen form for lighed med virkelighedens personer og hændelser må det tilskrives rent held.


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.

Færgen IDA og havnerenovering udløser terrorsikring af Bogø havn
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
01-04-2019 06:02


Færgen IDA og havnerenovering udløser terrorsikring af Bogø havn. Foto: Andreas Luskus

Som en konsekvens af EU-direktivet vedrørende terrorsikring vil Bogø Havn blive terrorsikret i forlængelse af arbejdet med det nye færgeleje oplyser Poul Henrik Svenstrup (DF) som er formand i udvalget for Sikkerhed og infrastruktur i Vordingborg kommune. “Et drastisk og omfattende arbejde, som vil berøre alle brugerne” udtaler Leif P. H. Haulgaard fra Bogø Havns Fællesudvalg.

Baggrunden for terrorsikringen er et EU-direktiv fra 2002, som fastlægger at erhvervshavne, der ombygges og moderniseres på mere end 35 % af molearealet skal terrorsikres. Færgen IDA’ s anløb betyder at havnen karakteriseres som en erhvervshavn. Det er det samme direktiv, der også gælder for flyvepladser og som bla. førte til at flyvepladsen ved Koster Vig blev nedlagt.

Terrorsikringen er omfattende og ærgrer Poul Henrik Svenstrup idet det rent faktisk er en regnefejl, at det nu bliver nødvendigt fortæller han til Alverdens Nyheder.
“Vores beregninger viste at vi ville holde os til 33 % af molearealet, men da vi har reduceret molearealet og anlagt en stenmole i stedet tæller den med - og så lander vi på 38,3 % “ fortæller han og fortsætte: “ Vi har haft anket afgørelsen til EU, men anken er afvist og direktivkravet betyder at hele havnen skal hegnes ind med et 2 meter højt stålhegn og at der ved nedkørslen fra Grønsundvej skal etableres både bom og adgangskontrol - d.v.s. en døgnbemandet vagtbygning med 2-mands vagthold inkl. en bombehund - vagterne skal være bevæbnet med lette håndvåben og porten skal være videoovervåget med bl.a. nummerpladescanner”.

Havnens Fællesudvalg er også stærkt utilfreds med udviklingen og peger på at kunder til havnecafeen, nu skal have bombetjekket deres bil - foruden at al færden på havnen registreres i den nationale terrordatabank. “ Det er jo helt skævt det her” udtaler Leif Haulgaard til Alverdens Nyheder “Bare fordi vi skal ned på havnen og inhalere vores daglige pilsnere og tjekke fortøjningerne, skal vi terrortjekkes af bombehunde og bevæbnede vagter - det er da decideret udansk og da ihvertfald ikke noget der hører hjemme her på vores ø”.

Alverdens Nyheder har ingen intention om at have den mindste tilknytning til virkelige begivenheder og benytter sig af det pure opspind. Er der nogen form for lighed med virkelighedens personer og hændelser må det tilskrives rent held.


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.

Årsmøde i Skavankologisk Forum
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
27-03-2019 16:49


Foto: Andreas Luskus (Shutterstock)

Bogø Idrætscenters konferencelokaler var rammen om en af de helt store danske begivenheder inden for patientforeninger, da Skavankologisk Forum afviklede et velbesøgt årsmøde under temaet ”Skjulte Skavanker”, hvor man blandt andet udpegede ”luft i maven” som årets skavank.

Skavankologisk Forum arbejder for at fremme retten til at leve med skavanker, bryde tabuerne omkring skavanker og modarbejde undertrykkelse og diskrimination af mennesker der må leve med skavanker, herunder retten til at tale om sine skavanker ved selskaber og andre arrangementer.

Formanden for Skavankologisk Forum er Aage Hartenskorn, der selv er en rollemodel, idet han igennem en stor personlig kamp har udnyttet sin skavank – som er en udpræget mumlen - til at blive oplæser i DR – og han fortæller til Alverdens Nyheder at årsmødet var meget vellykket.

”Vi har nu sat fokus på skjulte skavanker – og alle de vanskeligheder de udgør for dem der er bærer – f.eks. i form af bagatellisering eller ”larmende tavshed” når bæreren forsøger at fortæller om det til et middagsselskab” fortæller Aage Hartenskorn og fortsætter: ”Vi havde indkaldt 3 ”vidnesbyrd” til at fortælle deres historier som omhandlede skavankerne sprækkede og tørre hæle, forhøjet svedproduktion og konstant kløe i armhulen. Det var stærke vidnesbyrd om den modstand man møder i sin omverden når man vil synliggøre dem – og især på de sociale medier, hvor flere af deltagerne har modtaget trusler i.f.m. med deres kamp for deres rettigheder og øget synlighed”.

Desuden var der et oplæg fra Skavankolog dr. med., post.doc og Ph.D - Signe Soldberg fra Skelskør Universitetshospital, der fortalte om den nyeste forskning indenfor neglesvamp og nedgroede negle.

Landsmødet førte til at der blev dannet en ”Skavankologisk AktionsFront” (SAF) – som under hashtagget #skjulteskavanker vil arbejde aktivt for at forbedre rettighederne for bærere af skjulte skavanker og ikke mindst at få en officiel godkendelse af en national ”Skavankdag” - som også skal være officiel national flagdag.

Årsmødet udpegede også ”årets skavank” og her løb ”luft i maven” med titlen. I begrundelsen hedder det bl.a. at luft i maven er en meget overset skavank, som en registerkørsel i Sundhedsportalen viser at 1.295.511 danskere rent faktisk lider af - og som har stor betydning for både den enkelte skavankbærer - men også for familie og omgivelser.

Alverdens Nyheder har ingen intention om at have den mindste tilknytning til virkelige begivenheder og benytter sig af det pure opspind. Er der nogen form for lighed med virkelighedens personer og hændelser må det tilskrives rent held.


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.

Nak & Æd - en hest på Tærø
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
20-02-2019 08:07


Hestene på Tærø. Foto: Kresten Fjord

Det meget populære DR-program ”Nak & Æd” med kokken Nikolaj Kirk og jægeren Jørgen Skouboe kommer nu til Bogø hvor afsnittet ”Nak & Æd - en hest på Tærø” skal optages med en camp ved Stenkilde og en tilknyttet lokal jagtkonsulent. ”En fin mulighed for at promovere vores gode natur og gæstfrihed”, udtaler Laurids Hansen fra jagtudvalget under Bogø Lokalråd.

Oplysningerne fremgår af en programmeddelse fra DR´s Naturafdeling. Programchef Ditlev Degn fortæller til Alverdens Nyheder at programmet skal optages i starten af juni og udsendes i efteråret 2019.

Programchefen oplyser at lejren etableres i skovkanten ved Stenkilden og at man hos det lokale jagtkonsortium ”Brothers in Arms” har lejet 3 skydepramme, som skal anvendes for at snige sig ind på hesteflokken på Tærø og Lilleø.

”En hest er dog et meget stort dyr” fortæller Ditlev Degn ” så derfor er planen at skyde og partere et føl – og så hjembringe de dele der skal anvendes til bålmaden – det resterende kadaver bliver liggende til glæde for rovfuglene”.

Til projektet tilknyttes der en jagtkonsulent, men da forhandlingerne omkring honoraret ikke er afsluttet kan han ikke oplyse navnet, men tilføjer at vedkommende er lokalfødt, jagtentusiast og kendt for underholdende – om end ikke nødvendigvis sandfærdige – historier og så kan vedkommendes lægefaglige ekspertise anvendes i tilfælde af uheld.

TV-holdet består af 12 personer og planen er at alle indlogeres på ”Stalden” som også skal levere maden ud-af-huset under optagelserne, for som Ditlev Degn påpeger: ” Vi skal jo tage hensyn til arbejdsmiljøreglerne – og dét egner Nikolaj Kirk´s bålmadskompetencer sig jo ikke lige til – med rustne knive og hans roden rundt i gryden med snavsede fingre”.

Alverdens Nyheder har ingen intention om at have den mindste tilknytning til virkelige begivenheder og benytter sig af det pure opspind. Er der nogen form for lighed med virkelighedens personer og hændelser må det tilskrives rent held.


Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.

Grand Opening Night i Skånningen Swingerclub
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
01-02-2019 15:25


Skåningen Swingerclub. Foto: Andreas Luskus

Den nystiftede ”Skånningen Swingerclub” - som er en underafdelingen af den mønske swingerklub ”Vulvas 4evr” – inviterer lørdag den 23 februar kl. 19.00 til ”Grand Opening Night” i Skånningens sauna og omklædningshytte. ”Et frisk initiativ, der atter engang viser bredden i Bogø´s foreningsliv” udtaler Palle Hansen fra Frisindsudvalget under Bogø Lokalråd.

Læs mere


Bæredygtig og CO2-neutral opvarmning af Fangeøen Lindholm
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
02-01-2019 16:17


Bæredygtig og CO2-neutral opvarmning af Fangeøen Lindholm. Foto: Erik Christensen

Dansk Folkepartis tænketank - kaldet for “Task-Force Lindholm” præsenterede ved partiets nytårskur på Vorbasse Kro, et forslag om at fangeøen Lindholm’s opvarmning bliver CO2-neutral ved selvskovning hos de internerede. “En genial ide” udtaler Dansk Folkepartis Vordingborgkreds i en presseudtalelse “Når en fuldstændig håbløs og blødsøden menneskerettighedskonvention umuliggør en helt uopvarmet celle, er dette nok det næstbedste forslag”.

Læs mere


Skåningen bliver færgehavn i 2021
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
07-12-2018 16:22


Her bygges det nye færgeleje hvor "Røret" skal lægge til. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

I bestræbelsen på at gøre fangeøen Lindholm - også kaldet for "Dancatraz" - så håbløs som mulig, nedlægges færgeruten til Kalvehave i 2021 og i stedet vil Postbåden "Røret" blive indsat og gå i 2 daglige rutefarter imellem "Dancatraz" og Skåningen, fremgår det af et hidtil hemmeligholdt notat fra interneringskontoret under integrationsministeriet.

Læs mere


Den svære to´er - Jens Linnet er klar.
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
15-11-2018 17:53


Jens Linnet med første udgave af ”Potente desserter – en sund rejsning på 14 dage”. Foto: Andreas Luskus

Den store succes med kogebogen ”Sundt blodtryk – på 14 dage” er nu på vej til at blive fulgt op med den ”svære to´er” – som næsten alle succesforfattere har svært ved. Det fortæller Jens Linnet i et eksklusivt interview med ”Alverdens Nyheder” hjemme i hans nyetablerede og veludstyrede fitness-rum i kælderen på Ålborgvej, hvor de forkromede maskiner vidner om hans store passion for det kropslige velvære.

Læs mere


Bogø Sejlklub viser vejen for Tour de France ledelsen
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
06-08-2018 14:31


Jens Linnet (tv) med udkast til kontrakt. Foto: Andreas Luskus

Tour de France har igennem flere år fået køns-kritik af deres anvendelse af “præmiepiger” - og med den globale udbredelse af #MeToo-bevægelsen får denne kritik nu også konsekvenser for Bogø Sejlklubs præmieuddeling under Tærø Rundt.

Læs mere


Novichok-alarm på Bogø afblæst
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
12-07-2018 22:32


Novichok

Beredskabsstyrelsen meddeler nu at den mulige mistanke om et fund af den hypergiftige NoviChok-gift på Bogø Havn kan henlægges som værende en falsk alarm. ”Set i bagklogskabens klare lys overreagerede vi måske en smule, men det er trods alt bedre end at lade stå til” udtaler politidirektør Henning Klyver fra Sydsjællands Politi.

Læs mere


Grønsund-elever deltager i banebrydende prutte-forskning
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
16-04-2018 16:58


Grønsund-elever deltager i banebrydende prutte-forskning

Påvirkningen på børn og unges mentale præstationer fra egne prutter, sved og udåndinger er emnet for et større forskningsprojekt, hvor elever fra Grønsund nu skal deltage. Det er Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, der er i fuld gang med at undersøge, om kroppens funktioner også påvirker børn og unges præstations- og indlæringsevne.

Læs mere


Verdensnyhed i Havnecafeen
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
01-03-2018 09:03


Flæskestegspizzaen - en verdensnyhed der er kommet for at blive. Foto: Andreas Luskus

Efter mere end 3 måneders intensivt udviklingsarbejde er Havnecafeen nu klar til at sende en ægte verdensnyhed på pizza-fronten ud til de kræsne ganer på Bogø og omegn. ”Det har været et slid at få det hele på plads” skriver Havnecafeen i en pressemeddelelse ”men nu er vi sikre på at vores flæskestegspizza står knivskarpt og en kundeanalyse viser at vi rammer et stort behov i kundegruppen”.

Læs mere


#METOO bølgen rammer Bogø
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
16-01-2018 17:33


#METOO bølgen rammer Bogø

Med et opslag under #MeToo, hvor Vibeke Gønsborg står frem med en fortælling om hvordan hun har følt sig krænket og forulempet af en tidligere Brugsuddelers gentagne og meget korporlige – og stærkt uønskede - tilnærmelser er verdensbevægelsen #MeToo nu også kommet til Bogø. COOP Danmark har ikke ønsket at kommentere sagen.

Læs mere


Politiheste skal trænes på Bogø
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
02-01-2018 20:11


Politiheste skal trænes på Bogø. Foto: politi.dk

IG Grønsund’ s ridecenter bliver fra foråret 2018 hjemsted for politiets træningscenter for politiheste. Centeret skal foruden de nuværende elevheste, huse 50 heste og 12 fastansatte samt det ridende mandskab. En virkelig god nyhed for hele lokalsamfundet udtaler lokalrådets pressesekretær, Hans Kampling.

Læs mere


Bevægelsen Blote Huid er klar til Grundlovskørsel
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
11-05-2017 07:03


Ezel en Sleutels, stifter af Blote Huid. Foto: Andreas Luskus

Den hollandske bevægelse ”Blote Huid” har anmeldt deres deltagelse til årets grundlovskørsel, fortæller den hollandsk fødte formand Ezel en Sleutels, som forventer op imod 30 deltagere i bevægelsens internationalt sammensatte kortege. En meget spændende nyt tiltag til vores gamle grundlovstradition som vi naturligvis hilser velkommen, udtaler formanden Anna Kjæregaard.

Læs mere


Innovativ løsning på Bogø Havn
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
06-04-2017 07:58


UriniGoal. Foto: Andreas Luskus

Med åbningen af årets færgesæson starter Vordingborg Kommune også udviklingsprojektet UriniGoal på Bogø Havn. Projektet skal være en forløber inden der vil ske en udrulning i alle Vordingborg kommunes lystbådehave. Det er et spændende projekt som vi forventer os meget af, siger havnedirektør Kurt Poitrine til Sjællandske.

Læs mere


Cykelmotionister mangler seksuallyst
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
29-01-2017 01:17


Aggregat til dræning af seksuallyst. Foto: Andreas Luskus

Op til 83 % af mandlige cykelryttere lider af manglende seksuallyst, konkluderer professor Ludwig Kranken fra Københavns Universitet efter at have gennemført et forskningsprojekt på Bogø. Resultatet er meget bekymrende, mener forkvinden for Dansk Husmorforbund, Lydia P. Andersen.

Læs mere


HoneyG vinder sensationelt DM i armlægning på Bogø Kro
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
12-12-2016 08:31


HoneyG (Lemvig BendArms) - ubesejret DM-champion 2016. Foto: Andreas Luskus

Bogø Kro dannede i weekenden rammen om DM i armlægning for kvinder - og her viste Gyda ”HoneyG” Willumsen fra Lemvig BendArms sand mesterform - ikke ét eneste sæt afgav hun efter de indledende kampe - og blev en overbevisende mester i både venstre og højre-lægning.

Læs mere


Køer førte til kønsskifteoperation
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
02-12-2016 10:52


Gerner Groll anno 1980. Foto: Andreas Luskus

De alenlange køer foran dametoiletterne var i virkeligheden det der førte til Danmarks første kønsskifteoperation afslører 86-årige Gerner Groll i et interview til månedsmagasinet - ”LGTB-WorldWide”. Gerner Groll, der er barnefødt på Bogø i det sydsjællandske, har netop udgivet sin erindringsbog ”Os på den anden side”.

Læs mere


Bogø Skiklub bliver vært for BareSkin-SnowTour-2017
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
06-11-2016 09:35


Uta Köstlich - regerende verdensmester i BareSkin-Skiing. Foto: Andreas Luskus

Kathøj på Bogø bliver i februar 2017 omdannet til et mindre Alpincenter, når den danske afdeling af WorldCuppen ”BareSkin-SnowTour-2017” afvikles med Bogø Skiklub som vært, på den legendariske skibakke oplyser Danmarks Skiforbund i en pressemeddelelse.

Læs mere


"Prügelknabe - 10 døgn i helvede". Ny bog fra Morten Messerschmidt ude nu
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
28-10-2016 11:56


"Prügelknabe - 10 døgn i helvede" er i handlen nu. Foto: Andreas Luskus

Morten Messerschmidt præsenterede fredag den 28. oktober sin nye bog ”Prügelknabe – 10 døgn i helvede” på en pressekonference i restaurant Grøften midt i Tivoli.

Læs mere


Dagli´ Brugsen Bogø vinder COOP´s innovationspris for 2016
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
18-10-2016 09:42


Brugsmanden udvikler "Non Service" koncept. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Med et helt nyt butikskoncept træder Bogø´s Dagli` Brugs nu op på præmiepodiets øverste trin i COOP-Danmarks storstilede ”Coop Innovationspris 2016”. Konceptet kaldes for ”Non-service” og er udviklet af brugsuddeler Ulrik Bonnerup i samarbejde med Gevæksthus Sjælland i Vordingborg og spås en stor fremtid inden for detailhandlen af Johan Lingon, der er profitmaksimator i DDB, brancheforeningen for Danske Dagligvare Butikker.

Læs mere


Heli-turismen rammer Bogø
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
10-10-2016 16:03


Sikorsky-S-92 - fra Native HeliExplorer Business Ltd. Foto: Andreas Luskus

Fra juli 2017 bliver Bogø By et krydstogtmål, for rejseselskabet " Native HeliExplorer Business Ltd." fremgår det af en artikel i rejsemagasinet " World & Travel". Selskabet har planlagt 20 besøg henover sæsonen og vil kunne landsætte op til 20 gæster pr. gang. "Et meget stor og unik chance for det lokale turisterhverv" udtaler formanden for eventudvalget under Bogø lokalråd, Erland Stavnskjær og borgmester Knud Larsen til rejsemagasinet.

Læs mere


Museum i verdensklasse på Farø
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
04-10-2016 08:28


Thorvald Staunings højcisterne fra Kanslergade. Foto: Andreas Luskus

Farø indskriver sig den 1. april 2017 i rækken af danske turistattraktioner med et nyt museum i verdensklasse skriver Danmarks Turistråd i sit månedlige nyhedsbrev ”Dejlige Danmark”. Museet etableres med 1,5 mill. kr. i støtte fra Augustinius-fonden og 0,5 mill. kr. fra Sammenslutningen af Danske Peristaltikere.

Læs mere


Mønsk læge bag sensationelt fund
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
21-09-2016 14:41


Støvlerne der gemte på en sensation. Foto: Andreas Luskus

I nyeste nummer af " Medicine Journal" beskriver læge Hans Avant-Pied, der er vikar i lægehuset i Damsholte, et sensationelt fund af verdens ældste, og sandsynligvis største eksemplar af en Plantar Verruca, en 78 år gammel fodvorte på hele 75 mm i diameter. "Et sensationelt fund, der giver ny viden om vortens etiologi" udtaler verdens førende forsker på området, Frigus Pedes fra Karolinska instituttet i Stockholm.

Læs mere


Farøbroens juletræer i fare
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
15-09-2016 14:50


Farøbroens juletræer i fare. Foto: Den Store Danske

De traditionelle tændte juletræer på Farø-broen er i fare for at blive sløjfet af hensyn til almenvellet og dyrelivet på Farø, fremgår det af en artikel i "Vej & Trafik - 09/16", Vejdirektoratets månedlige fagblad. "Det er ikke en udvikling vi er glade for - men vi har jo en forpligtigelse til at gå i dialog med - og endda lytte til borgernes ønsker og så finde alternativer” udtaler direktør Per Hjulmand fra Vejdirektoratet.

Læs mere


Pensionister i oprør over kommunal spareplan
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
02-09-2016 08:43


Volmer Backstroke - klar til modaktioner. Foto: Andreas Luskus

Vordingborg kommunes udmelding om at lukke for bane 7 og 8 i de offentlige åbningstider har sendt chokbølger igennem Bogø`s lokalafdeling af Samvirkende Pensionister. Beslutningen er en del af den spareplan, der skal sikre den fortsatte drift af de kommunale svømmehaller. ”Det er bare ikke i orden at sætte pensionisters liv og helbred på spil for at spare kommunale kroner” udtaler formand Volmer Backstroke fra de Samvirkende Pensionister.

Læs mere


”Naked Night” i Dagli Brugsen
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
26-08-2016 09:55


Nudistaktivist Allan S. Lambert, New Jersey. Foto: Andreas Luskus

Nøgne kunder og ansatte, samt gode tilbud på flæsk og pølse, kommer til at gå hånd-i-hånd lørdag den 31 september, når Dagli` Brugsen på Bogø inviterer til ”Naked Night” i en stemningsfult belyst butik fra kl. 20 – 22. ”Et meget spændende tiltag som vi vil følge med stor interesse” udtaler Beatrice Lummer fra foreningen ”Kunder uden grænser”.

Læs mere


Bogø får eget anti-terrorkorps
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
16-08-2016 18:47


Gandhi - Bogøs første antiterror hund. Foto: Andreas Luskus

På baggrund af de gode resultater i samarbejdet imellem politi og hjemmeværn omkring grænsekontrollen udvider politiet nu samarbejdet med civile - og som et af de første lokalområder får Bogø nu sit eget lokale anti-terrorkorps – kaldet for ”Bogø ATK”. ”En milepæl i den nationale indsats mod terror” udtaler tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, der er projektleder på opbygningen af den civile indsatsstyrke.

Læs mere


Regningshysteri hærger Bogøs erhvervsliv
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
12-08-2016 09:33


Regningshysteri hærger Bogøs erhvervsliv

Bogø Erhverv og Handelstandsforening advarer nu sine medlemmer om at et sandt regningshysteri har ramt Bogø og truer den fortsatte vækst i erhvervslivet. ”Det bliver hurtigt svært at tjene penge, hvis man skal rende og udstede regninger på alt muligt” udtaler en ikke-navngiven lokal forretningsdrivende, der også peger på truslen fra MobilePay.

Læs mere


Tang fra Farø begrænser indsatsen imod Zika-virus
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
05-08-2016 07:48


Tang fra Farø begrænser indsatsen imod Zika-virus

Den begrænsede mængde af ålegræs på Farø viser sig nu at begrænse indsatsen mod den frygtede Zika-virus. Den opsigtvækkende nyhed fremgår af en børsmeddelelse fra det franske Medicinalfirma ”Escroqueries et les Fraudes” som nedjusterer deres forventede årsregnskab med 15 mia. kr. på grundlag af Farø-konsortiets kontraktlige forpligtigelser om levering til de berømte tang-tage på Læsø som forhindrer at medicinalfirmaet kan producere den nødvendige mængde vaccine til verdensmarkedet.

Læs mere


ALVERDENS NYHEDER: Det moderne Korstog på finansloven i 2017
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
30-07-2016 07:27


Johanitterborgen Krak de Chevaliers i Syrien

Dansk Folkeparti vil til finansloven for 2017 stille krav om finansiering af ”Det moderne Korstog”. De moderne korsriddere skal kunne rekrutteres fra hele den frie vestlige verden og målet er at tilbageerobre det ”tabte land” og genindtage johanitterborgen Krak de Chevaliers i Syrien.

Læs mere


Alverdens Nyheder: Næsten sex hver dag hos 90 % af alle danske ægtepar
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
07-03-2016 18:41


Lige ved og næsten

Tidsskriftet ”Sex i Samfundet” offentliggør stor dansk undersøgelse som viser at ud af alle danske ægtepar, dyrker de 90 % næsten sex hver dag. Undersøgelsens resultater indgår i regeringens vækststrategi og i en udtalelse fastslår Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ”Jeg vil ikke tøve med at kalde dette her for lavthængende frugter – der nærmest bare skal plukkes”.

Læs mere


Alverdens Nyheder: Erstatningskrav fra klamydiasmittede kvinder truer Bogbussernes eksistens i Vordingborg kommune
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
15-02-2016 08:11


Klamydia i bogbussen er et stigende problem

Et samlet erstatningskrav på 3 mill. Kr. fra foreningen ”Kvinder mod Klamydia” fører nu til at Vordingborg Kommune planlægger at nedlægge Bogbusserne på Bogø og Møn fra 1 maj.

Læs mere


ALVERDENS NYHEDER: Tonedøv modtager Sonningprisen på 1 mill. kr.
Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
02-02-2016 21:01


Barney Fife. Foto: Andreas Luskus

Sonningprisen tilfalder i år den totalt tonedøve operasanger Barney Fife for hans fortolkning af Wagners ”Nibelungs Ring”. Barney Fife benytter sig af en særlig stemmemodulator – kaldet ”SORD” som er udviklet af det danske firma ”Nipples & Gizmos” og som med denne kåring nu arbejder frem mod en børsnotering.

Læs mere


ALVERDENS NYHEDER: Lægebehandling i Dagli` Brugsen
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
20-01-2016 10:39


Uddeler og lægebehandler Ulrike Bohndrupper. Foto: Andreas Luskus

Fra juni 2016 vil det være muligt at blive lægebehandlet f.eks. for hæmorider eller nedgroede negle i den lokale Brugs. Et nyt samarbejde imellem Praktiserende Læger, Regionerne og Coop Danmark betyder at der, på forsøgsbasis, etableres lægekonsultationer i 6 af landets Dagli´ Brugser.

Læs mere


ALVERDENS NYHEDER - Politik: Enhedslisten varsler ny politisk kurs
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
13-01-2016 13:32


NEJ til Lego - måske...

Enhedslistens politiske ledelse lægger nu op til at den revolutionære strategi står for fald. ”Selv os der er valgt i folketinget for Enhedslisten kan se at tiderne har ændret sig - ideen om en revolte, der bygger på den arbejdende klasses enhed er ikke realistisk - der skal nye takter til” udtaler den politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen ”På den baggrund vil vi nu arbejde for at enhedslisten skal stemme ja til noget”.

Læs mere


ALVERDENS NYHEDER : Irakisk læge helbreder kendt DF-politiker
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
08-01-2016 19:03


Irakisk læge der taler nydeligt dansk

2 døgn efter sin hidtil største triumf måtte Dansk Folkepartis udlændige- og integrationsordfører Martin Henriksen lade sig behandle af en irakisk født læge for følgevirkningerne af sin politiske sejr.

Læs mere


ALVERDENS NYHEDER – Økonomi: Den kontracykliske bufferstats er uændret
Af Andreas Luskus, Alverdens Nyheder
06-01-2016 19:06


Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Det Systemiske Risikoråd har anbefalet at den kontracycliske buffersats fortsat skal være på 0 % - et råd som Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har taget til sig.

Læs mere


12